תקנון האתר והשימוש

ברוכים הבאים לאיזי תלוש – תקנון השימוש באתר ובאפליקציה

תקנון אתר אינטרנט www.easy-tlush.co.il / איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ)

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.easy-tlush.co.il  מטעם איזי תלוש, חברת א.ד איזי בע"מ , ח.פ 516286929 בעלת זכויות הזיכיון במותג ובשם "איזי תלוש" (להלן: "האתר"), המפעיל של האתר ו/או בעל הזכויות באתר. איזי תלוש מאשר לאורחיו וללקוחותיו גישה ורכישה דרך האתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: "התקנון"):

תנאי שימוש באתר
1.1.תנאי השימוש באתר שלהלן מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת ורכישת מוצרים ו/או שירותים דרך צד ג' (נותן השירותים).
1.2.השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
1.3.שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת שימושך. אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לשירותים הניתנים דרך האתר, הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.
1.4.נא לקרוא את הוראות השימוש והתקנון בעיון ובקפידה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ), לכל דבר ועניין.
1.5.בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
1.6.תנאי השימוש ו/או תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת ואיזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) שומר על זכותו לעדכנם ו/או לשנותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתו הבלעדי. נא להקפיד להתעדכן בהוראות התקנון.
1.7.המידע המצוי במרשמי האתר ו/או במחשבי איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ), יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו דרך האתר.
1.8.בכל מקום בו מצוין איזי תלוש או א.ד איזי בע"מ בתקנון זה ההתייחסות הנה גם למי מטעמו.
1.9.איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו מידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב וכי החברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.
1.10.בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות לאיזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) דרך פרטי הקשר המצוינים להלן בסעיף ‎7 לתקנון.

אופן השימוש באתר על ידי המשתמשים
כל אדם העושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבקר, לקוח המבצע רכישה בחנות ו/או על כל שימוש אחר (להלן: "משתמש" ו/או "לקוח"), מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:
2.1.לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) ובין אם לצד ג'.
2.2.לא לעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי. איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) יהיה רשאי לסיים מיידית את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר בעתיד.
2.3.לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

השירותים המוצעים באתר
3.1.התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה וכי ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר / שירות לבין התמונה.
3.2.איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) רשאי לעדכן את מחירי השירותים הניתנים באתר ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי. המחיר המחייב הוא מחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההרשמה ו/או ההזמנה.
3.3.איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) רשאי לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) יהיה רשאי להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת. 

הרשמה באמצעות האתר ואופן ביצוע הרכישה
3.4.מילוי הפרטים הנדרשים באתר או באפליקציה או בקבלת דרישת התשלום הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה והשלמת העסקה באופן מלא. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן מדויק לפי שלבי האתר או האפליקציה. אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח בלבד. איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) לא לוקחת אחריות על פרטים שגויים שהוזנו.
3.5.מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) שומר על זכותו לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
3.6.הרכישה באמצעות האתר תבוצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה, ומאסטרכארד בלבד,  ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי באמצעות  3dsecured עסקה בטוחה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי (עסקה בטוחה) יקבל הלקוח הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.
3.7.השלמת הליך הרשמה או עסקה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות הודעה אשר תשלח לדואר האלקטרוני של הלקוח לאחר ביצוע הליך ההרשמה או העסקה. למען הסר ספק אין בחיוב הלקוח בכדי לאשר שההרשמה או העסקה בוצעה ו/או שהשירות יינתן בסופו.

ביטול עסקה ע"י הלקוח
4.1.הלקוח אינו רשאי לבטל עסקה ששולמה והופקה חשבונית – התשלום מבוצע בסיום העסקה בלבד ולאחר שהושלמה באופן מלא
במידה והעסקה לא הושלמה והשירות לא ניתן ללקוח –  ניתן יהיה לבטל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: "החוק"), באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים בסעיף ‎7 להלן בתקנון זה.
4.2.לקוח אינו רשאי לבטל עסקה שהתשלום עבורה בוצע, במידה ולא בוצע תשלום ורק נשלחה דרישת תשלום – ניתן לבטל עד  14 מיום קבלת הדרישה או ביצוע העסקה ובמקרה של מתן שירות, עד 14 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני מועד תחילת השירות.
4.3.החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע בהתאם לחוק ולאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע לפי סכום התשלום ששולם בפועל.
4.4.לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים / שירותים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית כגון מתנות, הטבות וכדומה.

ביטול עסקה ע"י איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ)
איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) יהיה רשאי לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
5.1.אם נפלה טעות בהצגת השירות/המוצר באתר, בין אם במחיר המוצר/שירות ובין אם בתיאור ומפרט המוצר או השירות.
5.2.אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר/שירות ו/או תיאור המוצר/שירות.
5.3.במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ)
5.4.אם נגמר השירות ו/או אין מקום פנוי בהרשמה מסוימת לאחר או לפני הליך הרישום.
5.5.כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתו של איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.

קניין רוחני וזכויות יוצרים
6.1.האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן: "המידע") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ושייכים לאיזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) ו/או לצדדים שלישים אחרים.
6.2.חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ)  לרבות עצמי ו/או מסחרי, אלא אם איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) התיר זאת במפורש בכתב ומראש.
6.3.כל זכויות הקניין הרוחני בקשר המידע ו/או האתר (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר לרבות השם "ביה"ס לגלישה קאנטרי", המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושו הבלעדי של איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעיל בלעדית.

שירות לקוחות
לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל איזי תלוש בפרטים הבאים:
7.1. טלפון: *5481;
7.2.דוא"ל: EMAIL: 123@easy-tlush.co.il (נא לציין מס' טלפון בעת משלוח דוא"ל).

אבטחת מידע
8.1.איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.
8.2.כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS ופרטים אלו לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ). במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
8.3.איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע העסקה או ההרשמה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
8.4.הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: (i) שינוי כלשהו באתר ו/או (ii) העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של:"Peep-Link", "Robot" "PageScrape", "Spider" או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה (iii) לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם (iV) לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החנות, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר החנות ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.
8.5.מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) יהיה רשאי למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

מדיניות הגנת פרטיות באתר
9.1.פרטיות משתמשי האתר חשובה לאיזי תלוש (א.ד איזי בע"מ). כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של מבקרי ו/או לקוחות האתר, האתר מספק מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשים בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות באתר לגבי איסוף מידע.
9.2.ייתכן ואיזי תלוש (א.ד איזי  בע"מ) ימסור מידע אישי ו/או מידע לגבי פעילות משתמשי האתר על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך עקב הליך משפטי, או במקרים בהם איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) יסבור, בתום לב ובאופן הוגן, כי מסירת המידע חיונית לטובת מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות חשודות, בלתי חוקיות ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון והשימוש של לקוחות האתר וכן אופן ניהול התקין והמתמשך של האתר.
9.3.במידה והנך (מבקר ו/או לקוח ו/או משתמש הנמצא מחוץ לגבולות ישראל), אנא שים לב כי אתה מעביר מידע, לרבות מידע אישי, למדינה ולתחום שיפוט שקיימים בה חוקי הגנת פרטיות והגנת מידע השונים מתחום שיפוטך, ואתה מסכים להעברת המידע לישראל ו/או לכל מדינה אחרת, ולשימוש וגילוי המידע אודותיך, לרבות מידע אישי, כמתואר במדיניות פרטיות זו.
9.4.במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר. מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד. במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
9.5.במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכדו', אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.
9.6.בכל בקשה לקבל מידע נוסף ניתן לפנות באופן ישיר לאיזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) תחת הלשונית "צור קשר" באתר או בפרטים המצוינים בסעיף ‎7 לעיל בתקנון זה, ואיזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) ישתדל לפעול בהתאם לבקשה.

תנאים כלליים
10.1.האתר בכללותו כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמות שהם (As Is).
10.2.האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לאיזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) למען הסר ספק, ביה"ס לגלישה קאנטרי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
10.3.איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ) ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא ללקוח ו/או משתמש באתר ו/או לצד שלישי אחר.
10.4.הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי על השימוש ו/או על תחזוקתו הנדרש של המוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
10.5.החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב.
10.6.המכירה לא מיועדת למכירה סיטונאית ולא מיועדת למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים). על המשתמש רשאי לבצע עסקאות חוקיות, בתום לב ולשימושו האישי בלבד, ולא למטרה אחרת, לרבות אך לא רק, לצורך מכירה ו/או הצגה ללא היתר באתרים אחרים, ביצוע הזמנות סרק, ורכישות שמטרת הביצוע שלהן הינה לשם מרמה.

 ברירת דין ובוררות
11.1.    הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים (איזי תלוש (א.ד איזי בע"מ)
בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל במוסד הישראלי לבוררות עסקית על-פי כלליו, לשלילת כל סמכות
של כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת.
11.2.    היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת, סמכות לבימ"ש מוסמך באזור המרכז בלבד בבית משפט השלום. יחולו דיני משפט במדינת ישראל בלבד.

אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה , אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.