מועדי תשלום - חברות ופרילאנסרים

העברת התשלום מתבצעת בין התאריכים 8-12 לחודש העוקב, תוך יום עסקים מרגע שהגיע אל חשבוננו מחברת האשראי.

תלוש יופק אחת לחודש ובו פירוט הפעילות של החודש העוקב

העברת התשלום מתבצעת בהתאם להעברה של חברת OLE  (בדר"כ בין ה9-12 לחודש העוקב) –  תוך יום עסקים אחד מרגע שהכסף התקבל בחשבון.

תלוש יופק אחת לחודש ובו פירוט הפעילות של החודש הקודם

העברת התשלום מתבצעת בהתאם להעברה של חברת אולימפוס  (בדר"כ בין ה10-13 לחודש העוקב) –  תוך יום עסקים אחד מרגע שהכסף התקבל בחשבון.

תלוש יופק אחת לחודש ובו פירוט הפעילות של החודש הקודם
העברת התשלום מתבצעת בהתאם להעברה של חברת אקסון פליי (בדר"כ בין ה15-17 לחודש העוקב) –  תוך יום עסקים אחד מרגע שהכסף התקבל בחשבון.
תלוש יופק אחת לחודש ובו פירוט הפעילות של החודש הקודם

העברת התשלום מתבצעת בהתאם להעברה של חברת באז  (בדר"כ בין ה11-15 לחודש העוקב) –  תוך יום עסקים אחד מרגע שהכסף התקבל בחשבון.

תלוש יופק אחת לחודש ובו פירוט הפעילות של החודש הקודם

העברת התשלום מתבצעת בהתאם להעברה של חברת GO TRACK (בדר"כ בין ה11-15 לחודש העוקב) – תוך יום עסקים אחד מרגע שהכסף התקבל בחשבון.

תלוש יופק אחת לחודש ובו פירוט הפעילות של החודש הקודם

העברת התשלום מתבצעת בהתאם להעברה של גרין טרנספורט/ אקו דליברי  (בדר"כ בין ה11-15 לחודש העוקב) –  תוך יום עסקים אחד מרגע שהכסף התקבל בחשבון.

תלוש יופק אחת לחודש ובו פירוט הפעילות של החודש הקודם

העברת התשלום מתבצעת בהתאם להעברה של גרין טרנספורט/ אקו דליברי  (בדר"כ בין ה09-12 לחודש העוקב) –  תוך יום עסקים אחד מרגע שהכסף התקבל בחשבון.

תלוש יופק אחת לחודש ובו פירוט הפעילות של החודש הקודם

מועדי התשלום הם >

עבור 1-15 לחודש בין ה 20-25 לחודש,
עבור 16-31 לחודש בין ה 8-12 לחודש – תלוש מצורף לפעימה זו.
אם אפשר (מה שקורה בדר"כ) אנחנו מקדימים.

מועדי התשלום – בהרחבה >

העברת התשלום מתבצעת פעמיים בחודש.
תשלום עבור התאריכים 1-15 לחודש יועבר בין ה 20-25 לחודש כ *מקדמה*,
 *10%  יישארו בחשבון של איזי תלוש לטובת תשלום מיסים*, הפרשים יוחזרו בסגירת חודש עבודה מלא בהתאם לניכויים.

תשלום עבור התאריכים 16-31 לחודש יועבר בין התאריכים 8-12 לחודש העוקב , *תלוש יופק אחת לחודש ויצורף לתשלום זה*. בתלוש פירוט של חודש עבודה מלא כלומר שתי הפעימות של החודש שנסגר.

העברת התשלום מתבצעת בהתאם להעברה של חברת טלוורק (בדר"כ בין ה13-15 לחודש העוקב) – תוך יום עסקים אחד מרגע שהכסף התקבל בחשבון.

תלוש יופק אחת לחודש ובו פירוט הפעילות של החודש הקודם

העברת התשלום מתבצעת בהתאם להעברה של זיג זג (בדר"כ בין ה15-19 לחודש העוקב) – תוך יום עסקים מרגע שהתשלום התקבל בחשבון. 

תלוש יופק אחת לחודש ובו פירוט הפעילות של החודש הקודם

העברת התשלום מתבצעת בהתאם להעברה של משלוחה – סנד איט (בין ה10-13 לחודש העוקב) –  בדר"כ תוך יום עסקים אחד מרגע שהכסף התקבל בחשבון.

תלוש יופק אחת לחודש ובו פירוט הפעילות של החודש הקודם

העברת התשלום מתבצעת בהתאם להעברה של חברת סוואפמן  (בדר"כ בין ה11-15 לחודש העוקב) –  תוך יום עסקים אחד מרגע שהכסף התקבל בחשבון.

תלוש יופק אחת לחודש ובו פירוט הפעילות של החודש הקודם

העברת התשלום מתבצעת בהתאם להעברה של חברת המשלוחים (בדר"כ בין ה10-15 לחודש העוקב) – תוך יום עסקים אחד מרגע שהכסף התקבל בחשבון.

תלוש יופק אחת לחודש ובו פירוט הפעילות של החודש הקודם